STAFF & MEMBERS

Ph.D candidate

D2

 • Ryo Iwao

D1

 • Ko Kugimoto

Master's Course

M2

 • Masato Ide
 • Kazuki Oshima
 • Kouhei Ogawa
 • Makoto Sakaguchi
 • Tomoya Hanasaki
 • Taiki Mori

M1

 • Naoto Inagaki
 • Yuuki Uno
 • Yuuki Ozaki
 • Ryota Kamiya
 • Hiroki Kondo
 • Katsunori Sakai
 • Kouhei Tomita
 • Atsufumi Watanabe

Undergraduate

B4

 • Yusuke Okabe
 • Tetsuya Kawawa
 • Hinata Shinozaki
 • Yusuke Takeuchi
 • Yohei Fujii
 • Junpei Hosoi
 • Hinami Maeda